Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)

Cách Tính Chi Phí Hàng Tồn Kho: Công Thức, Ví Dụ Tính

Thuật ngữ xung quanh cụm từ “chi phí hàng tồn kho” có thể hơi khó hiểu và ý nghĩa của nó thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nguồn và doanh nghiệp liên quan. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để tập trung vào chi phí thực sự có một lượng hàng tồn kho cụ thể, các loại hàng tồn kho và phương pháp kiểm tra chi phí hàng tồn kho.

Chi phí hàng tồn kho là gì?

Chi phí ghi sổ hàng tồn kho bao gồm những chi phí liên quan đến việc duy trì và lưu trữ hàng tồn kho trong một khoảng thời gian xác định. Chi phí này thường được chia thành nhiều loại khác nhau như Chi phí đặt hàng, Chi phí nhận hàng, Chi phí giữ hàng,… .. Chi phí tồn kho thường được tính theo phần trăm giá trị của hàng tồn kho. Chúng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh, nhưng chúng luôn có xu hướng cao. Trong một công ty, chi phí đánh số thường chiếm khoảng 25% giá trị của hàng tồn kho hiện có.

Việc đánh giá chi phí hàng tồn kho là rất quan trọng vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý cũng như tài chính của công ty. Chi phí hàng tồn kho rất hữu ích vì nó cho biết có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận từ hàng tồn kho, nơi công ty có thể thực hiện các điều chỉnh, cách giảm chi phí, cách triển khai vốn và các hạng mục hoặc nhà cửa. Nhà cung cấp cần lựa chọn cho tổ chức để tạo lợi thế trên thị trường, việc lựa chọn đơn vị Fulfillment là gì cũng sẽ là thứ bạn cần cân nhắc.

Inventory-Costs
Chi phí hàng tồn kho

Cách tính chi phí hàng tồn kho

Hiểu được công thức chi phí hàng tồn kho sẽ giúp điều hành công ty hiệu quả hơn. Công thức này tính đến giá trị của hàng tồn kho đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ và chi phí mua hàng trong kỳ.

Chi phí hàng tồn kho được tính bằng cách cộng các giao dịch mua vào hàng tồn kho đầu và sau đó trừ đi hàng tồn kho cuối kỳ.

Ví dụ, vào đầu quý, công ty định giá hàng tồn kho là 80.000 đô la. Nó chi 20.000 đô la trong suốt cả năm. Hàng tồn kho được định giá là 35.000 đô la vào thời điểm cuối cùng. Trong thời kỳ đó, giá vốn hàng tồn kho là (80.000 đô la + 20.000 đô la) – 35.000 đô la = 65.000 đô la.

Công thức cơ bản này tính đến tất cả các chi phí tồn kho liên quan đến việc mua và duy trì sản phẩm để bán và chịu trách nhiệm xác định doanh thu. Bất kỳ thay đổi nào trong hàng tồn kho đều dẫn đến sự thay đổi trong thu nhập được báo cáo.

Công cụ ước tính chi phí hàng tồn kho

Các phương pháp tính toán hàng tồn kho hiệu quả nhất là:

First In, First Out

Do cách thức hoạt động, phương pháp định giá hàng tồn kho này còn được gọi là phương pháp mua ban đầu. Tiền đề của hệ thống này là những thứ được mua trước sẽ là những thứ được bán trước, v.v.

Kỹ thuật nhập trước xuất trước (FIFO) đảm bảo rằng tài khoản này không có mất mát hoặc lãi. Đây là cách tốt nhất khi giá sản phẩm không đổi, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi điều kiện xấu hoặc không ổn định? Trong thời kỳ lạm phát, báo cáo hoạt động sẽ cho thấy lợi nhuận hàng tồn kho tăng lên, trong khi trong thời kỳ lạm phát, báo cáo hoạt động sẽ cho thấy lợi nhuận giảm.

Cả IFRS và GAAP đều hỗ trợ kỹ thuật xuất trước, làm cho nó trở thành lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự mở rộng ra quốc tế hoặc trên toàn thế giới. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Order Fulfillment là gì.

First-in-first-out
Phương pháp First In, First Out

Last In, Last Out

Last in, last out, thường được gọi là phương pháp chi phí thay thế là một phương pháp quan trọng để định giá hàng tồn kho. Chiến lược này dựa trên tiền đề rằng những thứ được bán là những thứ mới nhất hoặc được mua gần đây nhất. Nó chỉ là một chiến lược đảo ngược của trước ra trước.

Điểm mạnh của phương pháp này là nó cố gắng cân bằng lãi và lỗ trong cả thời kỳ lạm phát và giảm phát. Điều này là do nguyên vật liệu thô được cung cấp theo giá gốc và có liên quan chặt chẽ đến mức giá hiện tại có thể có. Nó có khả năng bảo toàn vốn thực sự. Đây là lý do tại sao các yêu cầu mới làm giảm tỷ suất lợi nhuận do giá cao trong thời kỳ lạm phát, trong khi trong thời kỳ giảm phát, tỷ suất lợi nhuận giảm được giảm thiểu do chi phí thấp của đơn vị cuối cùng được một tổ chức mua lại.

👉 Xem thêm: 20 KPIs Hàng Tồn Kho Về: Sale, Vận Hành Và Nhân Công
👉 Xem thêm: Giá vốn hàng bán (COGS): Cách Tính Và Ví Dụ
👉 Xem thêm: Cách Tính Chi Phí Lưu Trữ Hàng Tồn Kho Và Ví Dụ

Bởi vì nó không đại diện cho các luồng hàng tồn kho thực tế, các công ty xử lý các mặt hàng dễ hư hỏng không sử dụng LIFO trong phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối cùng của họ. LIFO được GAAP công nhận là một phương pháp tính giá hàng tồn kho, nhưng IFRS thì không. Lý do cho điều này là khó khăn trong việc ghi sổ kế toán với LIFO, và giá thành sản phẩm bán ra cao, có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp và thuế thu nhập thấp hơn.

Last-in-last-out
Phương pháp Last In, Last Out

Nhận dạng đặc biệt

Một kỹ thuật lập chi phí hàng tồn kho cụ thể được các tổ chức sử dụng để phân bổ chi phí đơn vị cho từng đơn vị. Sau khi mỗi mặt hàng được bán, tiền được thêm vào sổ sách của tài khoản. Do giá vốn của các mặt hàng đã bán biến động dựa trên mức độ thay đổi của chi phí vận chuyển, sản xuất và các chi phí liên quan khác theo thời gian nên đơn giá của mỗi đơn vị cũng sẽ khác nhau.

Chiến lược này được sử dụng cho các mặt hàng đắt tiền và quý hiếm như du thuyền, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức cao cấp, v.v. Để sử dụng chiến lược này, tổ chức có thể sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng oms để duy trì việc lưu giữ hồ sơ chi tiết và cẩn thận để đảm bảo tính minh bạch trong công việc của mình.

Phương pháp tính chi phí tồn kho bình quân

Phương pháp chi phí hàng tồn kho bình quân là sự kết hợp của phương pháp FIFO và LIFO. Nó không sử dụng chi phí được ghi nhận đầu tiên hoặc cuối cùng trong các tính toán của mình mà sử dụng chi phí đơn vị bình quân. Nó được chia thành:

Chi phí hàng tồn kho bình quân gia quyền – Doanh nghiệp phải tính toán chính xác tại thời điểm mua hàng khi sử dụng phương pháp tiếp cận chi phí hàng tồn kho bình quân gia quyền. Nó đánh giá cả tổng chi phí và tổng khối lượng để giảm hoặc loại bỏ tác động của chi phí phát sinh trước khi đo lường.

Chi phí hàng tồn kho bình quân đơn giản – Hàng hoá không được định giá theo giá thực tế của chúng theo cách tiếp cận chi phí hàng tồn kho bình quân giản đơn. Phương pháp tính toán khác ở chỗ nó tìm cách thu được ước tính bằng cách chia tổng chi phí cho số tỷ lệ, điều này có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ.

Chi phí hàng tồn kho bình quân gia quyền định kỳ – Cuối kỳ, tổng chi phí mua hàng được chia cho tổng số tiền đã mua để tính theo giá vốn bình quân gia quyền định kỳ của phương pháp hàng tồn kho. Nó được coi là một giải pháp thay thế cao cấp vì nó chứa toàn bộ chi phí và tổng số lượng.

Chi phí hàng tồn kho bình quân định kỳ đơn giản – Một kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho trung bình đơn giản tính định kỳ giá phát hành vào cuối một thời kỳ cụ thể bằng cách chia tổng giá trị của nguyên vật liệu cho giá được cập nhật thường xuyên.

Phương pháp định giá hàng tồn kho dựa trên kho cơ sở

Kỹ thuật này tương tự như phương pháp FIFO, nhưng có một số bổ sung và thay đổi. Lượng hàng tồn kho tối thiểu quy định phải được duy trì thường xuyên và phải được chuyển tiếp vào cuối mỗi năm tài chính theo giá thực tế.

Hầu hết các công ty đều giữ một lượng hàng tồn kho tối thiểu trong tay, lượng hàng này sẽ được giải phóng trong trường hợp khẩn cấp. Phương pháp tính giá hàng tồn kho cơ sở được sử dụng phổ biến nhất trong các ngành sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu. Chiến lược này giúp giảm những biến động đột ngột và đáng kể trong lợi nhuận gộp.

Các loại chi phí tồn kho khác nhau là gì

types-of-inventory-costs
Các loại chi phí tồn kho khác nhau

Chi phí đặt hàng

Chi phí đặt hàng (còn được gọi là chi phí thiết lập, đặc biệt là giữa các nhà sản xuất) hoặc chi phí giữ hàng tồn kho bao gồm chi phí phát sinh mỗi khi bạn đặt hàng. Các Chi phí order fulfillment này có thể được chia thành các loại sau:

Chi phí nhận hàng

Chi phí nhận hàng bao gồm dỡ hàng tại kho và kiểm tra sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đúng và không có sai sót.

Chi phí chuẩn bị đơn đặt hàng về chi phí văn thư

Chi phí văn thư bao gồm xử lý hóa đơn, liên lạc và chi phí kế toán. Những điều này sẽ giúp bạn có những căn cứ và bằng chứng sau này để minh bạch hóa việc kinh doanh.

Giá của truyền dữ liệu điện tử (EDI)

Đây là những công nghệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các nhà bán lẻ, để giảm đáng kể chi phí của quá trình đặt hàng.

Chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển sản phẩm đến nhà kho hoặc nhà bán lẻ các mức giá này rất khác nhau giữa các lĩnh vực và sản phẩm.

Chi phí liên quan đến việc xác định nhà cung cấp và xử lý đơn hàng

Các khoản chi này có thể không nhất quán, nhưng chúng thể hiện các khoản chi phí đáng kể cho công ty.

Chi phí giữ hàng

Đây là những chi phí liên quan đến việc giữ hàng hóa trước khi chúng được bán. Chúng còn được gọi là chi phí vận chuyển.

Chi phí tài chính cho hàng tồn kho – chi phí này bao gồm mọi thứ liên quan đến đầu tư hàng tồn kho, bao gồm các khoản chi như lãi vốn lưu động. Tùy thuộc vào doanh nghiệp, chi phí tài chính có thể phức tạp

Chi phí cơ hội của số tiền chi tiêu trong hàng tồn kho được tính bằng cách tính đến các lựa chọn thay thế bị mất để buộc tiền trong hàng tồn kho, chẳng hạn như đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc tiền gửi có kỳ hạn

Chi phí không gian lưu trữ – đây là những chi phí liên quan đến vị trí của hàng hóa và sẽ thay đổi theo địa điểm. Nó đại diện cho số tiền bạn phải trả cho việc lưu trữ hoặc thuê của riêng bạn nếu bạn không phải là chủ sở hữu của nhà kho. Sau đó là chi phí duy trì các cơ sở vật chất, chẳng hạn như chiếu sáng, thông gió và sưởi ấm. Điều này cũng bao gồm thuế tài sản và khấu hao

Phí dịch vụ kiểm kê – bao gồm chi phí xử lý thực tế các mặt hàng, cũng như bảo mật, bảo hiểm và phần mềm CNTT nếu cần. Đếm chu kỳ chi phí hoặc kiểm soát hàng tồn kho là hai ví dụ khác

Chi phí rủi ro hàng tồn kho – một chi phí quan trọng là sự suy giảm, tức là mất mát các mặt hàng giữa thời điểm chúng được mua từ nhà cung cấp và thời điểm chúng được bán vì bất kỳ lý do gì, bao gồm gian lận của nhà cung cấp, vấn đề vận chuyển, trộm cắp hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho . Một ví dụ nổi bật khác là deadstock

Chi phí thiếu hụt

Shortage-costs
Chi phí thiếu hụt

Các khoản phí này, còn được gọi là chi phí xuất kho, phát sinh khi hàng tồn kho của công ty hết cho bất kỳ trường hợp nào.

Lô hàng cho những trường hợp khẩn cấp

Đối với người bán, có thể phải trả thêm tiền để có được nguồn cung cấp đúng hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp khi hết hàng.

Sản xuất đã bị gián đoạn

Khi một công ty đang sản xuất hàng hóa cũng như bán chúng, nó đột nhiên phải dừng lại vì một số vấn đề. Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả tiền cho những thứ như chi phí sản xuất của nhà máy ngay cả khi không có gì để sản xuất hoặc nhân viên nhàn rỗi.

Giữ chân khách hàng và danh tiếng

Trong kinh doanh, yếu tố quan trọng nhất chắc chắn là khách hàng. Khách hàng không hài lòng với dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp sẽ khiến uy tín của họ bị giảm sút, dẫn đến thua lỗ trong tương lai.

Chi phí hư hỏng

Vì vật liệu tồn kho dễ hư hỏng có thể phân hủy hoặc hư hỏng nếu không được bán nhanh chóng, nên việc kiểm soát hàng tồn kho là rất quan trọng để ngăn ngừa hư hỏng. Khả năng dễ hư hỏng là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, bao gồm thực phẩm và đồ uống, chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi hạn sử dụng và ngày sử dụng của sản phẩm. Sự hư hỏng không chỉ tốn tiền mà còn có nghĩa là bạn không nhận được lợi tức từ khoản đầu tư của mình.

Tình trạng lãng phí hoặc hư hỏng hàng tồn kho không chỉ là vấn đề do kiểm soát hàng tồn kho kém mà còn có tác động tiêu cực đến môi trường. Theo thống kê, đối với Mỹ, khoảng 200 tỷ đô la được chi cho việc trồng trọt, chế biến và vận chuyển thực phẩm không bao giờ tiêu thụ hết.

Kiểm soát hàng tồn kho chắc chắn là cách của bạn để ngăn ngừa lãng phí và hư hỏng. Với hệ thống quản lý hàng tồn kho phù hợp, bạn có thể nâng cao hiệu quả công việc, hiểu rõ hơn về vòng đời của hàng tồn kho và truy cập vào dữ liệu hàng tồn kho theo thời gian thực. Với công nghệ này, nhân viên cũng có thể quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn, và đảm bảo không còn một mặt hàng nào trong kho.

Trong các siêu thị và ngành hàng tiêu dùng nhanh, các mặt hàng có thời hạn sử dụng ngắn được trưng bày ở phía trước kệ để chúng có thể bán được nhanh hơn. Những sản phẩm sắp hết hạn sử dụng thường được giảm giá mạnh để giảm thiểu thất thoát.

Chi phí ghi sổ hàng tồn kho

Chi phí không gian lưu trữ

Các hóa đơn thuê, chiếu sáng, an ninh, bảo trì, và các tiện ích khác đều được tính cho không gian lưu trữ. Ngoài ra, đó cũng là một lợi thế cho những nhân viên có vai trò duy trì không gian nhà kho có tổ chức, sạch sẽ và an ninh như nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ. Mặc dù những chi phí này có thể tương đối cao nhưng chúng vẫn cần thiết vì chúng sẽ giữ cho bạn ở trạng thái tốt nhất có thể.

Storage-space-costs
Chi phí không gian lưu trữ

Chi phí rủi ro hàng tồn kho

Chúng đảm bảo hiệu quả trước rủi ro sản phẩm có thể mất giá trị trong thời hạn sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành bán lẻ và ngành có các sản phẩm dễ hư hỏng. Rủi ro đầu tiên là co ngót, có nghĩa là sản phẩm bị hao hụt giữa thời điểm chúng được mua từ nhà cung cấp và thời điểm mà hàng tồn kho thực tế được lưu trữ. Nguyên nhân của vấn đề này có thể kể đến như sai sót trong báo cáo hành chính, thất lạc hàng hóa, mất cắp, gian lận từ phía nhà cung cấp.

Chi phí của dịch vụ kiểm kê

Chúng bao gồm phần cứng CNTT, bảo hiểm và ứng dụng (bao gồm cả thiết bị RFID), nhưng cũng như xử lý vật lý với nguồn nhân lực, quản lý liên quan, v.v. Chi phí kiểm soát hàng tồn kho và chi phí kiểm đếm chu kỳ cũng sẽ thuộc loại này. Cuối cùng, mặc dù chúng là một danh mục riêng biệt, thuế cũng có thể được bao gồm ở đây.

Khi sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL), các khoản phí có thể được bao gồm trong phí không gian lưu trữ.

Chi phí bỏ lỡ cơ hội

Chi phí cơ hội thể hiện những gì bạn mất khi chọn hợp tác với hai hoặc nhiều nhà cung cấp. Khi bạn đưa ra quyết định, bạn tin rằng kết quả sẽ tốt hơn cho bạn mặc dù bạn sẽ phải gánh chịu một số tổn thất khác. Là một nhà đầu tư, chi phí cơ hội ngụ ý rằng các quyết định đầu tư của bạn sẽ luôn dẫn đến các khoản lỗ hoặc lãi hiện tại và tương lai.

Chi phí tài trợ hàng tồn kho

Đây là thành phần quan trọng nhất của việc ghi chi phí hàng tồn kho. Nó bao gồm mọi thứ liên quan đến khoản đầu tư, bao gồm lãi vốn lưu động và chi phí cơ hội của tiền đầu tư vào hàng tồn kho (thay vì kho bạc, quỹ tương hỗ, v.v.). Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, việc xác định chi phí vốn có thể khó khăn hơn hoặc ít hơn. Một số nguyên tắc cơ bản có thể được nêu: điều quan trọng là phải nhận biết phần hoạt động kinh doanh được tài trợ bên ngoài so với phần được tài trợ nội bộ và cũng rất quan trọng để phân tích rủi ro hàng tồn kho trong công ty của một doanh nghiệp.

Inventory-Carrying-Costs
Chi phí ghi sổ hàng tồn kho

Ví dụ về chi phí hàng tồn kho

Để hiểu thêm về chi phí vận chuyển hàng tồn kho, hãy xem xét trường hợp của một nhà nhập khẩu sản phẩm. Khi anh ta đưa các sản phẩm vào đất nước của mình, đầu tiên chúng sẽ được bốc dỡ tại một bến tàu. Trước khi chúng được chuyển đến kho của công ty, chúng phải trải qua rất nhiều thủ tục hải quan. Giả sử rằng các mặt hàng bị giữ tại hải quan do sai sót trong tài liệu. Như mọi người đều biết, chi phí hải quan giữ những sản phẩm này cho đến khi chúng được xử lý và những khoản phí này cộng dồn theo thời gian. Chi phí cũng phụ thuộc vào giá trị của các mặt hàng được lưu trữ khối lượng.

Chúng ta có thể tìm ra sự khác biệt bằng cách so sánh các khoản phí bổ sung mà chủ sở hữu công ty phải chịu cho các khoản này với lãi suất mà chủ sở hữu doanh nghiệp phải trả, đó là một trường hợp điển hình. tiêu biểu và không được chú ý.

Bến tàu đóng vai trò như một nhà kho và chi phí hải quan có thể tương đương với doanh thu lợi nhuận mà công ty tạo ra trên giá trị ban đầu của sản phẩm.

Trong khi các khoản tiền phạt hải quan vẫn còn rõ ràng, sự khác biệt duy nhất là lợi nhuận mà một công ty mất từ ​​hàng tồn kho không bao giờ được bao gồm.

Làm cách nào để theo dõi Chi phí Hàng tồn kho?

Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho là cách tốt nhất để theo dõi chi phí hàng tồn kho của doanh nghiệp bạn. Hệ thống này sẽ cung cấp cho bạn các báo cáo thời gian thực chi tiết cho tất cả các chi phí của từng mặt hàng có mặt trên kệ kho của bạn.

Hiểu được các đặc điểm chính của một hệ thống kế toán tốt sẽ giúp bạn kiểm soát được các khoản chi phí này.

Using-an-inventory-management-system-to-track-inventory-cost
Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho để theo dõi chi phí hàng tồn kho

Kiểm tra số dư tổng thể và số dư hàng tồn kho

Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn phải nhận ra rằng bạn phải thực hiện nhiều hành động để kiểm soát các khoản chi này. Tất cả các khoản chi này không thể được hạch toán đầy đủ trong một báo cáo. Cách hàng tồn kho được duy trì hàng ngày nên bao gồm kiểm tra và số dư để đảm bảo rằng chi phí luôn được tối ưu hóa.

Ví dụ, nếu một công ty không duy trì số lượng đặt hàng tối thiểu trong một khoảng thời gian dài cho các mặt hàng trong kho của mình, công ty có nguy cơ liên tục đặt hàng tồn kho không đúng lúc và không đúng thời điểm. số lượng.

Kết quả là, chi phí ghi sổ hàng tồn kho sẽ tăng lên. Một công ty nắm giữ cổ phiếu của mình càng lâu thì sự quan tâm của họ càng mất đi.

Báo cáo về thời hàng hóa tồn kho lâu

Một thành phần quan trọng khác là báo cáo tình trạng tồn kho, cung cấp sự hiểu biết thấu đáo về hàng tồn kho nào đã được đặt trong thời gian dài nhất.

Báo cáo này, khi được phân tích một cách thường xuyên, có thể cho chúng ta biết rõ sẽ lưu trữ hàng tồn kho nào trong kho của chúng ta và số lượng hàng tồn kho này.

Tổng Kết

Một lần nữa, chúng ta hãy nhấn mạnh rằng việc đo lường chính xác những điều được liệt kê ở trên để có được bức tranh toàn cảnh về chi phí hàng tồn kho là rất khó thực hiện, nhưng có thể là một tác động vô cùng bổ ích về mặt tài chính và có ảnh hưởng quyết định đối với tổ chức.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm để cải thiện, đặc biệt là khi xem xét chi phí thực hiện. Ví dụ, hàng hóa trong kho của bạn không có khả năng có cùng chi phí vận chuyển (ngay cả khi chúng cùng loại hoặc trong cùng một kho). Sự khác biệt xảy ra do khối lượng bán hàng, vòng quay, khối lượng sản phẩm khác nhau, v.v. Việc xác định chính xác hơn chi phí ghi sổ của các sản phẩm trong kho của bạn sẽ giúp bạn tập trung vào các sản phẩm phù hợp nhất, loại bỏ những sản phẩm ít sinh lời hơn, v.v. .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button