Chính sách Cookies

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022

Chính sách Cookies này giải thích Cookies là gì và cách Chúng tôi sử dụng chúng. Bạn nên đọc chính sách này để Bạn có thể hiểu loại cookie Chúng tôi sử dụng hoặc thông tin Chúng tôi thu thập bằng Cookies và cách thông tin đó được sử dụng. Chính sách Cookies này đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Chính sách Cookies.

Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về Bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ Cookies. Để biết thêm thông tin về cách Chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư, mật khẩu tài khoản, v.v. trong Cookies Chúng tôi sử dụng.

Giải thích và Định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách Cookies này:

  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Chính sách Cookie này) đề cập đến Blog Efex.
  • Cookies có nghĩa là các tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng.
  • Trang web đề cập đến Blog Efex, có thể truy cập từ blog.efex.asia
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Trang web, hoặc một công ty, hoặc bất kỳ pháp nhân nào thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Trang web, nếu có.

Việc sử dụng Cookies

Loại Cookies Chúng tôi Sử dụng

Cookies có thể là Cookies “Liên tục” hoặc “Phiên”. Cookies liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi Bạn ngoại tuyến, trong khi Cookies phiên sẽ bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web của mình.

Chúng tôi sử dụng cả Cookies phiên và Cookies liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

  • Loại Cookies cơ bản: Cookies phiên

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookies này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookies này, các dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng các Cookies này để cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó.

  • Cookies chứng năng: Cookies liên tục

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookies này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn đưa ra khi Bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của Bạn. Mục đích của các Cookies này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Bạn phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.

Lựa chọn của bạn về Cookies

Nếu Bạn muốn tránh sử dụng Cookies trên Trang web, trước tiên Bạn phải vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies trong trình duyệt của mình và sau đó xóa Cookies được lưu trong trình duyệt của bạn được liên kết với trang web này. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để ngăn việc sử dụng Cookies bất kỳ lúc nào.

Nếu Bạn không chấp nhận Cookies của Chúng tôi, Bạn có thể gặp một số bất tiện khi sử dụng Trang web và một số tính năng có thể không hoạt động bình thường.

Nếu Bạn muốn xóa Cookies hoặc hướng dẫn trình duyệt web của bạn xóa hoặc từ chối Cookies, vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn.

Đối với trình duyệt web Chrome, vui lòng truy cập trang này từ Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Đối với trình duyệt web Internet Explorer, vui lòng truy cập trang này từ Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
Đối với trình duyệt web Firefox, vui lòng truy cập trang này từ Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Đối với trình duyệt web Safari, vui lòng truy cập trang này của Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Đối với bất kỳ trình duyệt web nào khác, vui lòng truy cập các trang web chính thức của trình duyệt web của bạn.

Thông tin thêm về Cookies

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookies: Cookies là gì ?.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Cookies này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Qua email: [email protected]

Back to top button